Black & Blues Coffee Co. 2021 yılında kurulmuş, temel amacı kahve kültürünü tanıtmak, piyasadaki tekelleşmeyi ve niteliksizleşmeyi engellemek, tüketicinin arzuları dahilinde, her tüketicisi için özel olarak hazırlanmış ürün sunmak olan bir kahve firmasıdır.
Kahvenin sadece kar getiren bir sektör olarak işlenmesinden rahatsız olan işletmemiz, bunu gündelik hayatın ve ruhumuz bir parçası gibi görmektedir.
Firmamızın tüketicisiyle olan ilişkisini bardak üzerine yazılmış ruhsuz isimlerden, o an çalan şarkının sözlerine; para ve hizmet ilişkisini de minnet ve emek üzerine şekillendirmeyi vizyon edinmiştir. Bizim için şirketimizin temelleri B.B King’in sözlerinde saklıdır, “The Thrill is Gone”.

You may also like

Back to Top